top of page

De woningen zijn volledig in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in het Woonzorgdecreet. Hof ter Eizeringen kreeg een inspectiebezoek met positief resultaat in januari 2021.

 Dit betekent dat

  • de inrichting van de woningen is aangepast aan bewoners die ouder zijn dan 65 jaar;

  • de woningen zijn allemaal zowel individueel als apart toegankelijk en de bewoners leven er autonoom;

  • er ouderenzorg wordt aangeboden op verzoek van de gebruiker (afhankelijk van de persoonlijke behoeften en op eigen vraag);

  • er mogelijkheden worden geboden om sociale contacten op te bouwen of te onderhouden;

  • er onmiddellijke hulp in noodsituaties wordt geboden

  • Het formeel erkenningsnummer van het Agentschap Zorg en Gezondheid is  PE 3504

 

Voor de assistentiewoningen wordt een dagprijs aangerekend voor de huur van de woning en alle inbegrepen kosten. Bij ons weet de kandidaat-bewoners onmiddellijk waar hij aan toe is. Geen verborgen kosten!

Hier leest u wat er allemaal in de dagprijs is inbegrepen.

Wilt u graag meer infomatie over de beschikbaarheid en de dagprijs per woning, neem dan contact met ons op.

bottom of page